After and Before

   

fotografie z fotoaparátu po úprave v grafických editoroch a pred úpravou

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAJ.sk