zdroj
green (zelený kanál)
desaturácia
svetlosť fotografie lightnes v Lab móde
prevod mapovanie obrázku gradient map
hue saturácia sníženie saturácie (desaturácia)
NAJ.sk